Prin accesarea site-ului web, denumit în continuare https://transalkim.ro vă exprimați acordul cu privire la politica de confidențialitate, termenii şi condițiile de utilizare, politica cu privire la utilizarea cookies, politica cu privire la datele personale şi totodată sunteți total de acord cu modificarea fără notificare prealabilă față de terțe persoane a tuturor termenilor şi condițiilor SC TRANSALKIM RO SRL cu privire la acest site. Compania care administrează site-ul https://transalkim.ro, denumit în continuare “https://transalkim.ro” sau “site”, este SC TRANSALKIM RO SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.  J40/11696/2021 si având Codul Unic de Înregistrare: RO44551400.

Politica cu privire la datele personale

https://transalkim.ro se abține de la furnizarea către terțe persoane fizice sau juridice a informațiilor cu caracter personal sau a datelor de utilizare a acestui site, excluzând cazurile justificate în urma cererilor instituțiilor statului român sau în recuperarea la cerere scrisă a datelor către utilizatorul deținător al contului existent şi înregistrat pe https://transalkim.ro. Nu includem aici datele statistice utilizate de terțe site-uri sau aplicații care nu ne aparțin (exemplu site-uri de socializare sau analiză trafic).

Politica de prelucrare

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC TRANSALKIM RO SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării serviciilor comandate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru serviciile comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrarii serviciilor şi sunt comunicate numai de catre Dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamații, la adresa de e-mail sales@transalkim.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

In conformitate cu Regulamentul General Privind Protectia Datelor (GDPR), care intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să vă informăm in legatură cu drepturile dumneavoastră asupra datelor personale. Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanență ca sistemele noastre de stocare şi prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate şi sunt aliniate la cerințele regulamentelor şi legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru a vă oferi:

 • Informări (newslettere, oferte speciale)

Care sunt datele cu caracter personal folosite de echipa noastră?

 • Nume şi prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă

Care sunt drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces (la datele personale înregistrate)
 • Dreptul la rectificare (corecția datelor personale)
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la portarea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Astfel, echipa transalkim.ro a implementat o serie de soluții tehnice pentru care va solicităm atenția:

 • Va puteți dezabona de la newsletterul nostru urmând paşii indicați mai jos.
 • Puteți solicita un raport cu privire la datele cu caracter personal stocate în site-ul nostru, la adresa de mail sales@transalkim.ro
 • Puteți solicita ştergerea/anonimizarea datelor din contul dumneavoastră de client, la adresa de mail sales@transalkim.ro